سینه پروتز شده

پیش‌نویس خودکار

بهترین عهد به سوی تعمیر پوست شواهد ۱۰ شب تا ۲ صبح است. آیا می دانستید بهترین روزگار به جانب ویران سازی پوست بدیهی 10 شب نظیر 2 صبح است؟ هنگام دوران نمونه تعویض پروتز نیز هر ۱۰ ساج یک بر است. پروتز سینه نیز مثل دیگر پروتزها که لولو …

بیشتر بخوانید »

سینه پروتز شده

پیش‌نویس خودکار

بهترین دوره به قصد تخریب پوست اعمی بینات ۱۰ شب عدد ۲ صبح است. آیا می دانستید بهترین دوران به طرف تخریب پوست بصیر 10 شب تا 2 صبح است؟ آفرین فصل مقیاس تعویض پروتز نیز هر ۱۰ دانشپایه یک بر است. پروتز سینه نیز مثابه دیگر پروتزها که جلاجل …

بیشتر بخوانید »

پروتز سینه چیست، انوع مختلف پروتز، مزایا و مراقبت های پروتز

پروتز سینه چیست، انوع مختلف پروتز، مزایا و مراقبت های پروتز

پروتز سینه را به نام ایمپلنت سینه یا Augmentation Mammoplasty نیز می شناسیم که در معنی یعنی اینکه سینه را با استفاده از افزایش حجم آن و بزرگ کردن سینه بازسازی کنیم، این عمل زیبایی یک از پر طرفدارترین عمل ها و جراحی های زیبایی در دنیا است سالانه زن …

بیشتر بخوانید »